конспект лекций, вопросы к экзамену

история украины

 1. Киевская Русь: ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ (IX - начало XII вв.)
 2. Образование Киевской Руси
 3. Происхождение украинского народа
 4. Украинский вопрос накануне Второй мировой войны стоял как международная проблема.
 5. Формирование украинского национального государства в 1648-1654 г. (причины создания, функции, элементы государственности).
 6. Украина в процессе ядерного разоружения.
 7. Проанализировать процесс формирования многопартийности в Украине.
 8. Основні тенденції розвитку суспільно-політичного руху на українських земляху ХІХ ст.
 9. Становлення української державності. Державотворчі процеси в Україні.
 10. Обьясните, что такое Атаманщина.
 11. Объяснить смысл определения «Расстрелянное» возрождение.
 12. Виникнення і розвиток історіографії доби феодалізму (X-XVII ст.)
 13. Специфика (особенности, черты) географического положения Киевской Руси.
 14. походження козацтва
 15. Роль прикордонних старост в організації перших козацьких відділів
 16. Збиральництво, рибальство і мисливство в Україні.
 17. Перевод в годы независимой Украины (1917-1921) и в советский период
 18. Причини та характер української національної революції. Проблеми її типології, хронологічних меж та періодизації.
 19. Процес подолання соціально-економічної кризи. Здобутки в галузі науки і освіти. Етнічний склад України.
 20. Україна в період перебудови (1985-1990 рр.).
 21. Відбудова і розвиток народного господарства України (до середини 60-х років).
 22. Рух Опору на українських землях. Визволення України
 23. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Український народ у війні 1941-1945 рр.
 24. Українські землі напередодні і на початку Другої світової війни.
 25. Україна в роки Першої світової війни (1914 - 1918 рр.).
 26. Суспільно-політичне життя України на початку ХХ. Виникнення та діяльність українських політичних партій.
 27. Соціально-економічний розвиток України на початку ХХ ст. Столипінська аграрна реформа.
 28. Соціально-економічний розвиток українських земель.
 29. Перерозподіл українських земель наприкінці XVIII ст. Адміністративний устрій України.
 30. Українські землі у ІІ половині ХVІІ - ХVІІІ ст.: соціально-економічний розвиток та політичне життя.
 31. Українські землі у ІІ половині ХVІІ - ХVІІІ ст.: соціально-економічний розвиток та політичне життя.
 32. Доба Руїни.
 33. Хід національно-визвольної боротьби протягом 1648-1657 рр.
 34. Козацтво в Україні. Національно-визвольний рух кінця ХVІ - першої половини ХVІІ ст.
 35. Соціально-економічний розвиток.
 36. Загарбання українських земель феодалами сусідніх держав. Політичне життя в українських землях.
 37. Микола Михайлович Костомаров - історик України.
 38. Летопись Красинского
 39. Хроніка Биховця
 40. Супрасльський літопис
 41. Михалон Литвин “Про звичаї татар, литовців і москвитян”
 42. Баркулабівський літопис
 43. Основні ідеї В.Б.Антоновича щодо історії України 14-17ст.
 44. В.Т.Пашуто про початки ВКЛ.
 45. Людина доби Відродження
 46. Пани у структурі шляхетського стану
 47. Правове становище суспільних станів за ІІ ЛС
 48. Змова 1481.
 49. Становище жінки в середньовічній Україні. Шлюб. Сім’я. Діти
 50. Описи України Контарні, Барбаро, Лясоти
 51. Розкрийте поняття "історико-етнографічний регіон", охарактеризуйте етапи формування історико-етнографічних регіонів України.
 52. Дайте визначення предмету «Історія України», розкрийте методологічні принципи, джерела вивчення предмету та його наукову періодизацію.
 53. Розкрийте причини українського національного відродження на початку ХІХ ст. Визначте місце Кирило-Мефодіївського братства та "Руської трійці" у ньому.
 54. Охарактеризуйте українське національне відродження у другій половині ХІХ ст. Висвітліть діяльність українських Громад, москвофілів та народовців.
 55. Государственное управление в Киевской Руси.
 56. Церква і великокнязівська влада. “Йосифляни” і “Нестяжателі”.
 57. Дать оценку создания Советского союза. Вхождение Советской Украины в СССР.
 58. Причины, суть и ход коллективизации в Украине в 1929-1933 гг.
 59. Назвать причины февральской буржуазно - демократической революции 1917.
 60. Дать характеристику провозглашения независимости Украины. Всеукраинский рефе­рендум 1 декабря 1991 г.
12