конспект лекций, вопросы к экзамену

Розкрийте поняття "історико-етнографічний регіон", охарактеризуйте етапи формування історико-етнографічних регіонів України.

Історико - етнографічний регіон - етнотериторіальне утворення в рамках всього українського етносу, яке об’єднує певну спільність людей, що історично склалася, має спільні особливості культури, мови, звичаїв, усвідомлює як свою єдність, так і відмінність від інших подібних спільностей. Самобутність українського народу зумовлюється специфічністю його історичної долі, що включала, зокрема, драматичні сторінки міждержавного членування України на окремі частини. Це підсилювалося особливостями традиційної етнокультурної основи, котра навіть біля своїх витоків не була цілісною, а складалася з різних етноплемінних об'єднань. Формування в їхніх межах окремих земель та інших етнотериторіальних утворень заклало основу для історико-етнографічного районування. І цей процес сягає давнини: ще літописи вирізняли такі райони, як Рустія, Галицька земля, Холмщина, пізніше — Червона Русь, Подол, Покуття, Сівера, Волинь, Чернігівщина, Переяславщина, а відтак і Вкраїна, Запоріжжя, Мала Русь.

Етапи формування історико-етнографічних регіонів:

1. (6-9-10 ст.) племенны княжыння, як локальны етноутворення … КР. майже всі східнослов протодержави(союзи племен)-> КР. це формування переважно племінних утворень, зафіксованих у самоназвах населення: поляни, сіверяни, древляни, білі хорвати, дуліби, уличі, тиверці та ін.
З’являються нові союзи племен, з них виділяються: поляни, сіверяни, древляни.
Галичина або Червона Русь Земля білих хорватів, тиверців і дулібів. Тривалий час за галичину боролась Русь з Польщою.
Волинь Волиняни (дуліби) з 9 ст. Волинь у складі Русі. 988 - заснування Володимира.
Закарпаття (прикарпатська русь) - білі хорвати, з 10 ст. у складі Русі.
Буковина Тиверці. 10-11 ст. у складі Русі.

2. (11-14 ст.) характеризується дробленням давньоруської держави на окремі землі та князівства. Після смерті ВолМономаха – син Мстислав не довго підтримувава єдність русс земель. Основною одиницею районування стала земля — територіально-політичне утворення, яке спочатку підлягало центральній владі, а в подальшому, зі здобуттям «княжого столу» поступово ставало незалежним. 11-12 ст – ростуть самостійні князівства і землі. / 11 ст – чернігівські землі – АП (вгору). Сіверська земля – 2 землі: Чергігівська+Новгородська. Перша відділилиась від києва. Основа Середньої Наддніпрянщини – Київська + Переяіслівська землі. Волинське,Галицьке,київськеКарпатсяка русь, чернігово-Сівер(Чернігов+Новгород-Сів) У 12 ст – 15 князівства. 13 – 50 кн.
Основними з таких земель були Київщина, певною мірою Переяславщина, а також Чернігівщина, Сіверщина, Галицька земля, Холмщина, Поділля, Волинь, Прикарпатська Русь, Брацлавщина.
Період феодальної роздробленності. Земля - усе багатство. Зростає важливість
Чернігівського та Переяслівського князівства.
Здобуття окремими краями України статусу землі означало не тільки їхню певну суверенність, а й специфічність культури та побуту їхнього населення, яке мало свої особливі закони та звичаї, національні права і переваги тощо.

3. (14-18 ст.) у звязку з колонізацією окремих держав сусідніми державами (Угорщина, ВКЛ,РечП, Молд,Тур,А-У,Румун,Рос)
Закарпаття у ХV завой волохами, німцями, словаками, угорцями.. 1пол 16 – під вл. Угорщини, габсбургів..
Буковинці… 12-14 під вл Гал-Вол держ. 14-угорщ-молдова-Польща-Осм імперія-Австр. Суттєвий вплив молдаво-румунський чинник на етнокультурні риси буковини.
Наддніпрянщина – більш сприятливі умови кр розв – ідентичності. Орда – толерантна. Литовська експансія – Культурний рівень переважав силу. Польська – навпаки. + люблінська унія 1569. Окатоличення\ополячення
Слобожанщина – відносно нова етнограф рег України (Слобідська україна). Суттєвий вплив – МСК. Люди бігли від ПЛ до слобідських, вільних земель.
В основному переселенці з інших земель, переважно з правобережн Укр. + вплив козацтва. Укр мова – своєрідна \ схожа Полт, Київсь.
Південний регіон Укр. – своєрідн.. соц.-еко – переможні війни. Рос/Тур + кримське ханство 18 ст. Сх словяни – переїждж туди, від московії Осм Ім+ Серби+Болгари+Греки іноді Евреї та Зх Укр. Найбільш сприятливий і на сьогодні день.

4. (17-18)

1648 - нац. визвольна війна під проводом Б. Хмельницького
серпень 1949 р. - зборівська угода |1951 р. - битва під берестечком, мирна угода під берестечком, територія зменшується втричі і реєстр 20000. козаків 200000. Хмельницький просить дозвіл на заселення собожанщини. | 1768-1774 - турецько - російська війна. | 1788-1791 - 2 турецька війна. в результаті усі турецькі землі входять до росії. українці не могли заселити усі землі, тому запрошують сербів, хорватів, німців

19.02.2015; 06:00
просмотров: 6161