конспект лекций, вопросы к экзамену

античность

 1. Криза римської цивітас. Пошуки шляхів подолання кризи
 2. Першопочаткова реформа
 3. Тиранія Пісистратидів.
 4. Культура Греції в класичну добу.
 5. Громадянські війни 60х рр. Флавії(69-96 рр)
 6. Антоніни(96-192 рр)
 7. Реформи Агіса і Клеомена у Спарті.
 8. Громадянські війни 40-х років. Диктатура Юлія Цезаря, реформи.
 9. Римська імперія при Северах. Криза 3 ст. Еволюція принципату.
 10. Повстання на острові Сицилія та повстання Спартака
 11. Конкретно-історичні обставини падіння Західної Римської імперії
 12. Укріплення та розвиток принципату при династії Юліїв -Клавдіїв.(14-68рр.) Фігури принцепсів.
 13. Причини боротьби Риму з Карфагеном. І пунічна війна та її результати.
 14. Римское «классическое» рабство и его особенности. Источники рабства.
 15. Смешанная форма правления в республиканском Риме. Система органов власти.
 16. Реформи Солона.
 17. Доминат, определение
 18. древний рим
 19. древняя греция. Афинское право, государственный строй Спарты. Право спарты
 20. Особенности социального устройства и государственного строя Спарты
 21. суд и процесс в др. Риме
 22. Римская империя в III – начале IV ст..
 23. Становление Римской империи. Диктатура Суллы. Первый и второй триумвират.
 24. Загальногрецькі свята, святилища та ігри. Оракули в Стародавный ГреціїЗагальногрецькі свята та ігри.
 25. Экономическое развитие античных стран
 26. Государственный строй Рима в период империи. Принципат - Доминат.
 27. Особенности социально-экономического, политического и культурного развития античных цивилизаций.
 28. Велика грецька колонізація. Її причини, основні напрямки і наслідки.
 29. Розклад Римськоъ імперії на Західну та Східну
 30. Поширення колонату в IV-V, протофеодальних відносини.
 31. Соціально-економічний розвиток Римської Імперії І-ІІ ст. до Р.Х. Розвиток латифундій та колонату.
 32. Деспотичні тенденції в розвитку принципату. Нерон і Сенека.
 33. Принципат як перша форма імперії. Принципат Августа.
 34. Другий тріумвірат та останні роки республіки. Боротьба Октавіана з Антонієм
 35. І тріумвірат та його місце в політичній еволюції Риму.
 36. Боротьба політичних угрупувань у 80-х рр. Диктатура Сулли.
 37. Війни Риму з Мітрідатом та їх наслідки
 38. Союзницька війна: її причини, хід та наслідки.
 39. Реформи Гая Гракха. Основні результаті реформ братів Гракхів. Боротьба оптиматів і популярів.
 40. Реформи Тиберія Гракха 162 - 133
 41. Македонські війни та завоювання Римом Балканської Греції
 42. Третя Пунічна війна та війни на Піренейському півострові
 43. Друга Пунічна війна 218 - 201 (Ганнібалова війна)
 44. Завоювання Римом Центральної та Південної Італії. Пірр. Утворення системи Римсько - Італійського союзу
 45. завершення боротьби патриціїв з плебеями. Закони Петелія, Аппія Клавдія, плебісцит Гортензія. Суспільно - політичний устрій римської цивітас
 46. Перші два етапи боротьби плебеїв з патриціями. Народний трибунат, закони ХІІ таблиць, закон Канулея
 47. Війни Риму в V ст. до н.е. Легенди про Коріолана та Цінцінната
 48. Міжнародне становище Риму в царську епоху, Рим і Латинський союз
 49. Реформи Сервія Тулія, значення для формування римської цивітас
 50. Зародженн римської громадянської общини, Рим царської епохи.
 51. Суспільство та культура етрусків. Етруська проблема
 52. Природні умови та населення Апеннінського півострова
 53. Джерела та деякі питання історіографії історії Стародавнього Риму
 54. Історія стародавнього Риму як друга частина історії античної цивілізації
 55. Боротьба діадохів.
 56. Пелопонеська Війна.
 57. Ліквідація тиранії в Афінах. Реформи Клісфена.
 58. Соціально-економічний і політичний розвиток Аттики в IX-VIII ст. до Р.Х.
 59. Соціально-економічний розвиток у VIII-VI ст. до Р.Х. Криза патріархального ладу і боротьба демосу зі знаттю. Основні напрямки боротьби.
 60. Поняття "історія античності". Спільне і особливе в розвитку країн Стародавнього Сходу і античного світу.
12