конспект лекций, вопросы к экзамену

Завоювання Римом Центральної та Південної Італії. Пірр. Утворення системи Римсько - Італійського союзу

Центральна: після утвердження римлян в південній частині Лація сусідньою стала Кампанія + посилився натиск самітів. 1 самнітська війна: 343 – 341 – перемога римлян + Кампанія, після 2 латинської війни кампанійці та волоски змушені були передати значну частину земель Риму + divide et impera. 2 самнітська війна – 327 – 304 – захоплення Неаполя + гірський Самній, 304 самніти попросили мир. Вторгнення галлів забезпечило укріплення самітів, які почали 3 самн.війну 298 – 290 + Самнітська федерація припинила своє існування.

Південна: початок ІІІ ст. до н.е. – складна ситуація на пд. – протиріччя греків + вторгнення інших племен. Для заспокоєння – рим. війська у Фурію + одночасно – вторгнення тарентійців. Тарент запросив Пірра – родича  Александра Македонського і у 280 р.до н.е. він прийшов в Італію (Гераклея) +279 – Аускул (Піррова перемога) + слони,  275, Малевентум-Беневентум. Після загибелі Пірра римляни залишили Тарент + вся Італія підкорена Римом.

Римсько – Італійський союз: союз Риму над всіма полісами + різні умови: самоуправління (жителі деяких полісів Лація)/обмежені у правах (латинські, аврункські, етруські міста)/неповноправні (Капуя, Куми)/союзники + спільна державно - правова структура + поліси зберігалися, але трансформувалися на римський манер, загальнонародна земля, ці поліси тратили самостійність, а Рим замкнутість

22.05.2015; 05:00
просмотров: 2359