конспект лекций, вопросы к экзамену

Джерела та деякі питання історіографії історії Стародавнього Риму

ДЖЕРЕЛА

1. Царський і республіканський період:

матеріальні пам’ятки (знаряддя праці, зброя, - палеоліт, неоліт; Рим - Палатин – система водостоку від VII ст. до н.е. + храм Вести, Згоди, Аппієв водопровід, форум Цезаря + написи на монетах).

епіграфічні (найраніше – гр.написи з острова Іск'я; на території Риму – частина якогось етруського імені/слова на керамічному уламку VII ст. до н.е., римський напис із форума на кам’яній плиті, можливо – над могилою Ромула; елегії – надгробні написи на сімейних гробницях; державні акти – 187 р. до н.е. – заборона Вакханалій – містичні свята на честь бога Вакха (Діоніса), 45 р. до н.е.- Гераклейська таблиця Цезаря).

 писемні – офіційні записи (царські закони + щорічні списки – консульські фасти – 130 рік до н.е. – «Великі аннали »), усна народна творчість, відгуки греків («Одіссея», перша грецька згадка Риму – Гелланік Лесбоський, Порцій Катон Старший «Начала» - історія заснування Риму у поєднанні історією других племен, Діодор Сицилійський (90 - 21) – загальна історія в 40 книгах, Тіт Лівій (59 - 17) – «Історія Риму від заснування міста», Діонісій Галікарнаський – «Римські старожитності», Гай Юлій Цезар – «Записки про гальську війну»,  Цезарь Марк Тулій Цицерон – 106 – 43 – «про закони», «про державу» + Плутарх, Святоній Транквіл, Варрон, Страбон, комедії Павта)

2. період Імперії.

матеріальна культура (храми на честь іноземних божеств-Мітреум, тріумфальні арки (Септимія Севера, Костянтина), колона Траяна, терми (особливо біля Авентина), кам’яні театри, цирки, похоронні комплекси + Помпеї, Остії, Геркулануми ),

нумізматичні, написи(офіційні документи (автобіографія Октавіана Августа) і особистого характеру,  папірус (правові документи, переписка)

писемні джерела (Корнелій Тацит – 55 – 120 – «Історія», «Аннали»;Геродіан «Коротка історія Риму» - 170 – 240; Аміан «Діяння» - до 378 року, IV ст. – Секст Аврелій Віктор «Про цезарів» - від Августа до Костянтина ІІ),

спеціальна література (трактати про сільське господарство, будівництво, військову справу), художня література (Вергілій «Енеїда», Овідій «Листи з Понту», Апулій «Метаморфози»),

пам’ятки раннього християнства (праці Євсенія Кесарійського, Августина Блаженного),

юридичні (підручники з права – Інституції + «Корпус цивільного права» (всі інституції, кодекс Юстиніана + конституції, видані після нього).

ІСТОРІОГРАФІЯ

Нібур – поч.ХІХ ст. – віднайшов достовірне у легенді про заснування Риму, роль законодавства Сервія Тулія та походження патриціїв та плебеїв.

де ла Маль – сер.ХІХ ст. – дослідження побуту та станів

Крюков – сер. ХІХ ст. – релігійна концепція патриціїв та плебеїв + творчість Тацита

Момзен – кін.ХІХ ст. – «Корпус Римських написів» + державне, карне право, «Римська історія» від царської епохи до смерті Цезаря

Кін. ХІХ ст. в Росії – аграрне питання у Римі – Комаровський «Очерки Риму у фінансовому та економічному відношенні»

Поч. ХХ ст. – Зеєк –«Падіння античного світу»

Рос. – Грім «Дослідження по історії розвитку імператорської влади»

Глотц – «Загальна істоія Стародавності» - 1923 – 1939

Із середини 30х-30-ти томна «Історія Риму», Італія

Уестерман – «Рабські системи греко-римської давнини», 1955.

СРСР – Ковальов, кін.30х+Мішулін, Машкін, Нечай, Маяк

22.05.2015; 17:00
просмотров: 3545