конспект лекций, вопросы к экзамену

Дайте визначення предмету «Історія України», розкрийте методологічні принципи, джерела вивчення предмету та його наукову періодизацію.

Предметом історії України є генезис, закономірності встановлення та розвитку укр.
народу. Його боротьба за державну та національну незалежність. Історія його діяльності в політичній та економічній сфері від найдавніших часів до сьогодення. Предмет історії України включає: політичні інститути, культуру, мораль, право, звичаї, побут народу, визначення ролі та місця його історичних діячів. Історія походить від грецького слова historia , що означає розповідь про минуле, дослідження минулого. Отже історія, як одна з суспільних наук (наука про суспільство) вивчає минуле людства в усій його конкретності і різноманітності з метою розуміння сучасного і перспектив розвитку.

Історіософія - “філософія історії” творчий підхід до предмету (уведений вольтером 18 ст.)

Історіографія - це теорія історії, філософське розуміння історичного процесу.

Історична методологія - вчення про методи, способи і прийоми історичного дослідження.
Отже методологія історичної науки є теорія пізнання історичного процесу.

Принципи реалізуються через дослідницькі методи:

1.Загальнонаукові методи:

 1. історичний (явища розгул, на всіх ст.. розв)
 2. Логічний (явища. Аналіз. На кінцевій стадії розв)

2. Специфічні іст. Методи:

 1. порівняльно-історичний (зістав різні стадії розвитку явища)
 2. Ретроспективний (вивчення за більш пізнішим ступенем його розвитку) Названі методи вивчення історії України застосовуються у взаємозв’язку з принципами об’єктивності та історизму.

Основні принципи історичної науки:

 1. історизму: хронологічна посл. Явища (зародження розвитку - стан суч. розвитку)
 2. об’єктивність :розглядає явища з різних точок зору (яка мотивація.. причини..)

Іст джерела - сукупність факторів, на яких вивчається явище, або процес.

Основні джерела ІУ:

 1. археологічні пам’ятки (залишки мат. Культур.)
 2. літописи, хроніки, сказання; (перші писемні джерела)
 3. архівні матеріали (зібрання оф. Проф.. документів….)
 4. періодична преса
 5. монографія (описання явища, дослідження)
 6. мемуарна література (спогади уч. подій)
 7. З 2001 інтернет

Наукова періодизація: курсу ІУ (максимович -> дрогоманов, грушевський)

 1. стародавня доба (іст перв. Сусп. На тер. Укр)
 2. Україна – Русь (IX-Ip XIV)
 3. Литовсько - польська доба (IIp – XIV – Ip XVII)
 4. Українська козацька держава (IIp XVII - XVIII)
 5. Українські землі під владою російської та австрійської імперіій
 6. Українське національне відродження 19 ст.
 7. Україна у період революції 1905-1907 та у першій світовій війні
 8. Українська революція, громадянська війна, іноземна інтервенція 1917-1920
 9. Україна між двома світовими війнами 20-30
 10. України у роки 2 світової війни 39-45
 11. Україна у повоєнний період (45-91)
 12. Українська незалежна держава 91…
19.02.2015; 06:00
просмотров: 2390