конспект лекций, вопросы к экзамену

история украины (страница 2)

 1. Определить внешние и внутренние предпосылки создания независимой Украины.
 2. Охарактеризовать основные элементы начального этапа Государственного строительства.
 3. Проанализировать проблемы и противоречия процессу формирования в Украине рыночной экономики.
 4. Повоєнний сталінський режим в Україні. Репресії 40-х - 50-х рр.
 5. Теории происхождения государства. Образование государства «Киевская Русь».
 6. Охарактеризуйте внесок КПІ у розвиток української науки.
 7. Основні особливості історіографії в період розвитку буржуазних відносин в Україні і в Росії (2 пол. 19 ст.), і розвиток історичної науки. Західно-Європейська історіографія
 8. Образование древнерусского государства
 9. Українські літописи к.16-поч.17ст
 10. Історичні погляди Г.В. Плєханова
 11. Економічна ,соціальна та екологічна криза в Україні в роки засатою.
 12. Державне управління і місцеве самоврядування. Система місцевого самоврядування в Україні.
 13. Образование Древнерусского государства. Основные направления деятельности первых киевских князей (1Х - сер. Х1 вв.). Историки о «норманской проблеме».
 14. Раздробленность на Руси. Историки о причинах и характере процесса. Три модели политического развития древнерусских земель XII-ХIII вв.
 15. Предпосылки, ход, альтернативы и последствия объединительного процесса русских земель в XIV - XVI вв.
 16. Державна влада. Єдність і поділ влади. Гілки державної влади у сучасній Україні.
 17. Податки і податкова функція сучасної держави. Проблема ефективності податкової політики в Україні.
 18. Древнерусское государство. Революция 1905 - 1907гг.
 19. Сучасні вірування у наврочування. Сучасні обряди українців у міському середовищі.
 20. Галицько-Волинський літопис як історичне джерело
 21. Удельная Русь (Новгородская феодальная республика, Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжества
 22. Теория происхождения восточных славян, их расселение, жизнь, быт, верования
 23. Социально-экономическое и политическое развитие Киевской Руси в 9-11 вв.
 24. Кабінет примітивної культури. Діяльність Катерини Грушевської.
 25. Діяльність Івана Франка в галузі етнографії.
 26. Концепції етногенезу українців.
 27. Культ пращурів в обрядах українців.
 28. Одяг Київщини.
 29. Кіммерійці, скіфи та сармати на території України.
 30. Культура України 16-17ст.
 31. Лівобережна Україна в період правління гетьманів Скоропадського, Павла Полуботка, Данила Апостола та Кирила Розумовського.
 32. Україна в умовах перебудови. Декларація про держ. сувернітет.
 33. Проголошення і розбудова укр. незалежної держави. Конституція України (КУ)
 34. Ліквідація російським самодержавством гетьманства та решток автономного устрою Гетьманщини.
 35. Церква і великокняжа влада. Йосифляни ти Нестяжателі.
 36. Новгород в 14-15ст.
 37. Феодальна війна в 2-й чверті 15 ст.
 38. Іван 3, Василь 3.
 39. Опричнина
 40. Президентські вибори 2010 р.
 41. Релігійні вірування та культура давніх словян
 42. Літописання в Київській Русі. Головні літописні зведення.
 43. Історія відкриття і публікація «Слова о похід Ігорів»
 44. Питання авторства «Слова о похід Ігорів»
 45. Україна напередодні першої світової війни.
 46. Политическая и экономическая основа развития Киевской Руси как субцивилизации.
 47. Нашествие монголов на Русь, взаимоотношения с Золотой Ордой.
 48. Створення РНК. Перша криза радянського уряду.
 49. Національно-державне будівництво в СРСР в 1924-29 рр. Розмежування
 50. Мозаики и фрески Софийских соборов в Киеве и Новгороде. Сравнительный анализ.
 51. Каков, на ваш взгляд, вклад великих князей в становление государственности Руси?
 52. Система управления Киевской Руси IX-XII вв. Начертите её схему.
 53. Древняя Русь: особенности социального и экономического строя. Правление первых князей.
 54. Агиографические произведения Епифания Премудрого ("Житие Стефана Пермского", " Житие Сергия Радонежского") основные публицистические тенденции, жанрово стилистические особенности
12