конспект лекций, вопросы к экзамену

Україна в умовах перебудови. Декларація про держ. сувернітет.

Закон про економ. самостійність України.

а) Квітень 85 – серпень 91-період перебудови в СРСР і УРСР – спроба керівництва вивести країну з кризи рад.системи.

11 березня 1985р генсеком ЦК КПРС стає Горбачов. Курс на перебудову проголосив квітневий (1985) пленум ЦК КПРС. М. Горбачов висунув 2 лозунги: «гласність» і «широка демократія». Одним з головних здобутків Г. стала ліквідація «білих плям» історії завдяки поверненню політично дискримінованих імен, літ.-мистецьких творів, наукових праць; вписуванню в історію замовчуваних фактів тощо. Особливості перебудови в Україні: опір партійно-держ. апарату, уповільнений темп розвитку; малий рівень активності населення, негативний вплив катастрофи на Чорнобилі у квітні 1986 (вона підірвала довіру до рад. системи, похитнула авторитет СРСР на міжнародній арені). Потрібні були зміни.

Характерною рисою цього періоду було становлення в Україні багатопартійної системи. Постали УРП, Демократ. партія України, партія "зелених" та ін. Важливою подією 1990 стали вибори до ВР УРСР. Вперше в історії України ВРреспубліки 15 травня 1990 поч. працювати в парламентському режимі. Найбільш масовою демократичною організацією став Народний Рух України. У 1990 р. виникають Укр.студентський союз, Демократ. союз студентів. Відчутний імпульс  сусп. життю завдано відзначенням роковин злуки УНР і ЗУНР 21 січня 1990 p., коли організований Рухом живий ланцюг простягнувся від Києва до Львова. Нове політ. керівництво в Москві приймає рішення про видалення з Конституції СРСР статті про "керуючу і спрямовуючу роль КПРС". Це була важлива перемога демократичних сил.

б) 16 липня 1990  ВР УРСР прийняла Декларацію про держ. суверенітет України, яка проголошувала верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовн. відносинах. Д. скл. з преамбули та 10 розділів. Територія України в існуючих кордонах проголошувалася недоторканою. Передбачалося ств. власних збройних сил. Україна брала зобов'язання не виготовляти, не поширювати та не використовувати  ядерну зброю. Єдиним джерелом держ. влади визнавався народ, а ВР УРСР могла виступати від його імені. У документі йшлося про принцип поділу влади на З, В та С. Уперше після багаторічного замовчування Д. визнавала невід'ємні права і свободи людини. У розділі про екон. самостійність  вказувалось, що «земля, її надра, повітряний простір, водні й ін природні ресурси є власністю укр народу, тобто громадян усіх національностей України».

Д. не мала статусу конституційного акту й тому залишилася планом на майбутнє, побажаннями для майбутньої зовн. і вн. політики. Історичне значення Декларації:

  1. суверенітет офіційно визнано необхідною умовою подальшого розвитку укр нації.
  2. закладено основи майбутньої незалежності держави, зроблено перший крок на шляху до неї.

в) Логічним продовженням Декларації …став закон "Про економ. самостійність УРСР", прийнятий  2 серпня 1990. Головними принципами економ. політики України було визнано:

  1. народу на її нац. багатство та нац. дохід;
  2. різноманітність і рівноправність форм власності та їх державний захист;
  3. децентралізацію власності і роздержавлення економіки;
  4. повну господарську самостійність і свободу підприємництва усіх юридичних і фізичних осіб у рамках законів України;
  5. введення нац.. грошової одиниці, самостійність регулювання грошового обігу;
  6. нац.. митницю, захищеність вн. ринку.

Економічний суверенітет передбачав також взаємовигідні зв'язки з ін. республіками, вступ України у міжнародні економ. і фінансові організації й співтовариства, право ств. на власній території вільних економічних зон тощо.

21.07.2015; 05:00
просмотров: 859