конспект лекций, вопросы к экзамену

Історичні погляди Г.В. Плєханова

Георгій Валентинович Плєханов (1856-1918). 

Періоди:

  • 1875-1883 – народницький;
  • 1883-1903 – марксистський;
  • 1903-1918 – меншовицький.

Вивчав історію общини, селянства. 1876 р. змушений емігрувати. Познайомився з марксистською літературою. 1883 р. переходить на марксистські тенденції. Був у групі «Освобождение труда».

Пише ряд статей проти народників – «Социализм и политическая борьба», «Наші незгоди».
Він з недовірою ставиться до селян. Вважав, що це маса реакційна.
Незгоди почались після 1903 р. – Ленін і Плєханов – ідейні вороги. Плєханов казав, що Росія ще не готова до революції. Плєханов вважав, що класова б-ба повинна затухнути, бо це загрожує державі.

Плєханов – брошура «О войне». 5 квітня він пише статтю «Тезиси Леніна о том почему бред бывает интересным». Каже про передчасність заклику до революції, бо російська економіка не дозріла.

25 жовтня революційна перемога. 28 жовтня – «Откерытое письмо к петроградским рабочим». 

Чому революція не може перемогти (Плэханов):

  1. Високий рівень прогресивних сил;
  2. Високий ступінь свідомості населення.

До середини 30-х рр. Плєханов вивчає більше ніж Ленін. Похований у Санкт-Петербурзі.

04.05.2015; 17:00
просмотров: 769