конспект лекций, вопросы к экзамену

Вільний рух капіталів між країнами-членами ЄС. Лібералізація платіжної політики.

Чотири свободи (англ. Four freedoms) - термін, що використовується в рамках європейської економічної інтеграції. Витоки цього терміна йдуть до Римського договору 1957 року. Про заснування Європейського економічного співтовариства. Виник на пізнішій щаблі поняття Єдиного економічного простору, розвиваючи положення Римського договору, має на увазі рух у бік створення умов для вільного переміщення товарів, послуг, робочої сили і капіталу.

Свобода руху капіталу передбачає не тільки можливість безперешкодних платежів та переказів через кордони, але і покупку нерухомості, акцій компаній та інвестування між країнами. [4] До прийняття рішення про формування економічного і валютного союзу розвиток положень про свободу капіталу йшло повільно. Щодо прийняття Маастрихтського договору Європейський суд почав прискорено формувати рішення відносно раніше нехтували волі. Свобода пересування капіталу діє також і на відносини між країнами - участіков ЄС і третіми країнами.

Лібералізація руху Капіталу

відносно руху Капіталу Договір БУВ компромісом загально характером, что встановлює певні Загальні принципи. Уточнені норми були Прийняті в двох директивах, что були Прийняті в 1960-1962 роках, додаток до якіх поділяв рух Капіталу на Чотири категорії, зазначені як списки А, В, С та D. Згідно до щаблі лібералізації, смороду розрізнялі три групи трансакцій:

- Повністю лібералізовані трансакції, до якіх належати форми руху Капіталу, розташовані у двох дерло списках. До цієї категорії належати Такі трансакції, як безпосередні інвестиції, купівля нерухомості, коротко-і середньострокові торгівельні кредити, Приватні трансакції, Такі як репатріація прібутків и Попередньо реалізованіх інвестіцій а такоже закупівля ЦІННИХ ПАПЕРІВ, что є предметом біржовіх котірувань в іншій країні-члені Європейського Співтоваріства . Лібералізація цієї групи булу результатом безпосередно зв'язку з вільним рухом товарів (коротко-і середньострокові торгівельні кредити), зайнятості и Самостійної зайнятості (Приватні трансакції), а такоже права на вільне создания предприятий (до безпосередніх інвестіцій та інвестіцій у вігляді закупівлі паїв у Капіталі ).

- Частково лібералізовані трансакції, тоб список С. До цієї групи належати емісії, та размещения акцій, что котіруються на біржі Іншої країнн-члена Європейського Співтоваріства, чем тієї, де розташоване Місцезнаходження емітента; купівля паїв, что НЕ є предметом біржового котірування персонами, что НЕ є резидентами цієї країни; паїв в інвестіційніх фондах; а такоже Використання Довгострокова торгівельннх кредитів. Для цієї групи принципи руху Капіталу були Тільки частково лібералізовані.

- Нелібералізовані трансакції, тоб список Б, що не стосується таких короткостроковіх трансакцій, як закупівля векселів Державної Скарбниці та других ЦІННИХ ПАПЕРІВ, Відкриття Банківських рахунків іноземцямі. Принцип вільного руху Капіталу НЕ вікорістовується Щодо ціх трансакцій, ТОМУ ЩО смороду могут мати спекулятивний характер и в зв'язку з ЦІМ віклікаті проблеми.

31.07.2015; 05:00
просмотров: 2198