конспект лекций, вопросы к экзамену

Реформи першої чверті XVIII ст.

Політика централізації = реформи управління, війська, церкви.

В епоху Петра I створюється постійна армія на основі рекрутської повинності.

Рекрутська повинність вводиться з 1705р., 20 селянських дворів представляли на довічну службу одного рекрута . Згодом солдат брали з певного числа душ чоловічої статі. Був прийнятий Статут " Військовий " ( 1716 ) І Морський статут (1720 р.) . З 1696 в Росії створюється військово -морський флот. Створюються військові навчальні заклади. У 1711 р. був утворений Правлячий Сенат, який замінив Боярську Думу. Він складався з 8  - 9 чоловік. Члени Сенату призначалися царем. Сенат став вищим адміністративним органом, що керував роботою державних установ. Сенат міг розробляти закони , мав судові функції , контролював фінанси . Керував роботою Сенату генерал–прокурор. У його підпорядкуванні знаходилися прокурори центральних установ . Фіскальна система здійснювала негласний контроль.

У 1718 -1721 рр. Прикази замінюються колегіями. Вони відрізнялися однаковим штатом і чітким розмежуванням обов'язків. У 1721 р. було засновано 11 колегій. Кожна колегія займалася певною галуззю управління:військова колегія -армією,адміралтейська - флотом ,колегія закордонних справ - зовнішніми зносинами ,камер-колегія -збором доходів ,ревізійна колегія здійснювала контроль над фінансами ,комерц колегія -торгівлею ,юстиц -колегія -законодавством, вотчинная –дворянським землеволодінням.

Справами політичного розшуку відав Преображенський приказ. На правах колегії існував і Головний магістрат, створений в 1720 р. в Петербурзі. Йому підпорядковувалися магістрати в містах. Магістрати були органами міського самоврядування, але їх функції істотно обмежувалися ( збір податків , міський благоустрій ).

За регламентом Головного магістрату ( 1721 ) У 1708-1719 рр. . була проведена обласна реформа . Країна була розділена на 8 губерній. На чолі губерній стояли губернатори , що відали військами та управлінням . Губернії були розділені на 50 провінцій , провінції -на повіти.

Своєрідною колегією став Синод, або Духовна колегія , заснований в 1721 р.

Створення Синоду знаменувало ще один крок на шляху підпорядкування церкви державі . Ще в 1700 р. після смерті патріарха Адріана новий глава церкви не був обраний , а був призначений місцеблюститель патріаршого престолу. У 1721 р. посаду патріарха -глави російської православної церкви була скасована. Спостереження за діяльністю синоду доручалося спеціальним державним чиновникам - обер - прокурорам. У 1722 р. були затверджені штати церковнослужителів ( на 150 дворів -один священик) . Всі, хто опинився за штатом , обкладалися подушної кріпаками . Подвійна подать була накладена на старообрядців.

28.07.2015; 17:00
просмотров: 763