конспект лекций, вопросы к экзамену

Позиції феодалів і народних мас щодо Лжедимитрія І. Лжедмитрій II.

Лжедмитрій І червень 1605 - червень 1606

1604 – Лжедмитрія на Сіверщині підтримують козаки та частина селянства, 1605 – на його сторону переходять стрільці і бояри, які вбивають Бориса Годунова. Хотів мати підтримку серед провінційного дворянства – підвищення податків, чутки про поширення іноземних звичаїв і чутки про аморальність – падіння популярності. 1606 – вбивство виступав за віротерпимість, замінює страти засланнями називав себе імператором польські війська, які підтримували Лжедмитрія, поводять себе як завойовники, що налаштовує місцеве населення проти мав багато реформаційних задумів, не хотів бути польським ставлеником Юр'їв день не повернений Чутки про католицтво Лжедмитрій ІІ

Відразу після смерті Лжедмитрія І поширюються чутки про те, що Дмитрій живий, а вбитий – зовсім інша людина. 1607 – поява Лжедмитрія ІІ. Прямий ставленик РП. У травні 1608 розбив війська Шуйського під Волховом, але москвичі не відкрили йому ворота, тому він зупинився у селі Тушино, за що був прозваний тушинським злодієм. У Тушино був сформований уряд з частини московських феодалів і приказних службовців, фактично на чолі уряду стояли керівники польських загонів. 1608 Лжедмитрій контролював значну частину території, однак вона була обкладена великими податками на користь польських військ. Фактично, Лжедмитрій ІІ був маріонеткою в руках поляків, 1610 відступив в Калугу, де був убитий.

28.07.2015; 17:00
просмотров: 776