конспект лекций, вопросы к экзамену

Формаційний принцип періодизації історичної науки

Є такий принцип як формаційний(суспільно-академічні формації), який розробили Маркс і Енгельс. Є 4 періоди, які в свою чергу діляться на етапи.

Періодизація:

 1. Історіографія епохи феодальних відносин
 2. Історіографія періоду буржуазних відносин.
 3. Радянська історіографія
 4. пострадянська історіографія

Періоди поділяються на такі етапи:
І. Історіографія епохи феодальних відносин:

 1. етап нагромадження історичних знань (Х-ХVII ст)
 2. перетворення цих знань в науку
 3. виникнення нових напрямів: буржуазного і просвітницького, але домінує дворянська історіографія (д. п. XVIII ст.)
 4. занепад дворянської і розвиток буржуазної історіографії (п.п. ХІХ ст).

ІІ. Історіографія періоду буржуазних відносин.

1.історіографія розвитку буржуазних відносин; виникнення нових напрямів(середина – кінець ХІХ ст.):

 • народництво;
 • марксизм.
 • криза в історичній науці(зневірилися історики в тому, що можна пізнати історичну науку – кінець ХІХ ст. – 1917р.)

ІІІ. Радянська історіографія

 1. 1917 р. – сер. 30-х рр.. – українізація
 2. сер. 30-х – сер. 50-х рр.. – процес формування культу Сталіна
 3. сер. 50-х – кін. 80-х рр.. – ХХ з’їзд КПРС, період Брежнєва.

IV. пострадянська історіографія – з 1991 по сьогодні.

05.05.2015; 17:00
просмотров: 809