конспект лекций, вопросы к экзамену

«Державна школа». К. Д. Кавелін

Державна школа сформувалася у другій половині 19 ст. в основі історії розвитку Росії покладено розвиток самодержавства. Засновники Б. М. Чичерін ,К. Кавелін. Теоретичною основою державників була реакційна сторона вчення Гегеля про державу (ідеалізація).
Відступили від положень Соловйова, від прогресивних висновків. 

Основні положення:

 1. Держава – рушійна сила Російської історії;
 2. Причина цього – природно – географічний фактор;
 3. Відмовились від ідеї внутрішньої закономірності розвитку Росії;
 4. Заперечували єдність історії розвитку всіх народів. Протиставили історію Росії і Західної Європи;
 5. Висунута ідея закріпачення і розкріпачення станів державою;

Держава в інтересах всіх закріпачена. Висунули тезу:

 1. На заході панує начало права, в Росії – сила влади;
 2. На Заході все виростає з низу, в Росії – все насаджується зверху;
 3. Велику роль в історії Росії зовнішнього фактору: варяги, петровські перетворення.

Кавелін К. Д. (1818 – 1885 рр.). історик, правознавець. Працював професором. Західник. Його діяльність два періоди:

 1. До реформи 1862 р.
 2. Після реформи 1862 р. 

1855 року написав «Записку про звільнення селян», пропонував звільнити селян землею, а держава мала компенсувати поміщикам гроші за землю.

1862 рік опублікував «Дворянство и освобожление крестьян». Конституцію вважав передчасною. 

1868 р. – «Краткий вигляд на русскую историю», «Мысли и заметки к русской истории». 
Ідея державної школи в праці «Взгляд на юредически быт в древней России».
Кавелін запозичив у Гегеля ідею про вирішальну роль держави. Держава – вища форма суспільного життя, завершальний етап у історії Росії. Держава пройшла еволюцію: 

 1. Державні відносини;
 2. Вотчинні відносини;
 3. Державні;

Торкався проблеми общини, вона революціонізує. Община – основна майбутня держава. Праці Кавеліна зіграли позитивну роль, висновки суперечливі.

Основні риси властиві цьому поколінні:

 • їх діяльність розквітла після буржуазних реформ 70-80х роківснайяскравіше
 • несхвалювали крайньої реакції
 • разом з тим були противниками революційного руху
 • їх ідеал-правова держава
 • державі відводили домінуючу роль у супільстві

Проблеми які досліджували:

 • розвиток держ.влади
 • розвиток історії держ.установ
 • розвиток правових норм
 • розвиток та історія законодавства

Розробляли такі проблеми:

 • відношення між державою і народом у минулому
 • історію державних установ
 • діяльність місцевої адміністрації
 • історію станів,станового законодавства і стосунки між станами

Сергієвич Василь Іванович(1832-1910)

Глава державно-юридичної школи в Росії,закінчив Московський університет. Магістерська дисертація "Вече и князь.Русское государственное устройство и управленые во времена Рюроковичев".Сергієвич розкритикував Соловйова за те що останній дуже наївно розглядав стосунки між князями.Він перший висунув теорію договірних відносин,а саме:

 • договір між князями
 • договір князів до дружин
 • договори князів до народу

Градовський Олександр Дмитрович(1841-1889)

Історик російського права.Закінчив Харківський університет, професор Петербурзького університету.Заклав основи вивчення держ. установ в Росії.
"Начало русского государственного права"
"Органи управлениа"

Історію російського права проповідував західні ідеї демократизму.Його ідеал буржуазно - демократичний устрій Зх.Європи.
"Вишшая администрциа Росии в ХУІІІ веке и генерал-прокурори"
"История лесного Управления России"
Проповідував ідеї європейського конституціоналізму і підтримував створення земств.

Висвітлював такі проблеми:

 • діяльність сенату
 • верховної таємної ради
 • адміністративні перетворення прм Катерині ІІ та Олександру І

Леонтонович Федір Іванович(1833-1911)

Основні дослідження присвячені суспільному ладу і соціальним відносинам,праці містять великий фактичний матеріал.

05.05.2015; 14:17
просмотров: 977