конспект лекций, вопросы к экзамену

Праці з історії історичної науки в Росії в радянський період

Праці з історії історичної науки в Росії в радянський період:

В 40-х роках ХХ ст.. з’явилася праця Рубінштейна «Русская историография» понад 700 сторінок. До 1960-х років в СРСР друге народження історіографії. 60-70-ті роки ХХ ст.. – жваві дискусії про:

  1. періодизацію радянської історіографії;
  2. про курс історіографії  в університетах;
  3. процес формування методологічного апарату.

Покровський «Історична наука і борьба класу». 
1948 р. – критика праці Рубінштейна:

  1. феномен Рубінштейна, спадковість марксизму;
  2. не показав оригінальність історичної науки;
  3. не розглядав демократичних поглядів.

1955 р. Інститут Історії Академії Наук СРСР випустив «Очерки истории исторической науки в СРСР» в 5 томах. Останній вийшов 1985 р. 

Перший том присвячений історичній науці з древніх часів до середини 18 століття. Давалась характеристика історичної науки в 15 республіках. Другий том – друга половина 19 ст. до 1917 року. 

Почали видавати курси лекцій. А Черепнін «Русская историография до 19 века».
1965 р. праця Астаханова «Курс лекцій з російської історіографії». 1960 р. – підручник «Історіографія історії СРСР». 1971 р. - «Історіографія історії СРСР доповнення». 
Шапіров А. «Русская историография с древнейших времен до 1917 года».

05.05.2015; 14:17
просмотров: 1012