конспект лекций, вопросы к экзамену

офіційно-охоронна історіографія в Росії

Іловайський Дмитро Іванович(1832-1920)

Закінчив Московський університет,спеціаліст з історії рос.Середньовічча.

Праці:

  • "История Рязанского княжества"
  • "Росискание о начале Руси"

Базувалися на новонайдених джерелах.В другій праці виступає проти норманської теорії.Є автором підручників для дітей.Є автором "Історії Росії" в 5 томах - "историографической" подававі не тільки фактичний матеріал,але і критичне ставлення.Багато в його працях інформації про родину Рюрокивічів.     

Шільдер Миколай Карлович(1842-1902)

Військовий історик.Брав уасть у російсько-турецькій війні.Був директором бібліотеки ім.Салтикова.Опублікував праці з політичної,воєнної,дипломатичної історії Росії.Автор фундаментальних праць на величезному фактичному матеріалі.Був прихильником самодержавства.

Дубровін Миколай Федорович(1837-1904)

Академік-генерал,мав доступ до архівів.Автор багатотомних праць,висвітлював військову історію.Праця "Пугачов и його сообщеники" в якій вперше опублікував документи.

Татіщев Сергій(1846-1906)

Дипломат,історик,публіцист.Праці подібні до праць Дубровіна,зовнішня політика Росії.1900 року праця "Род Татіщевих 1400-1900"
Його праці характеризуються:

  • цікавий фактичний матеріал
  • захоплююча літературна мова
05.05.2015; 05:00
просмотров: 939