конспект лекций, вопросы к экзамену

Основні особливості періоду і розвиток історичної науки

Основні риси:

  1. Історична наука тісно переплітається з ідеологією. Практично всі історики були членами партій;
  2. Тепер відносно мало уваги звертається на проблеми економіки4
  3. Частина істориків відмовляються від окремих положень своїх попередників;
  4. Багато праць філософського, теоретичного характеру;
  5. Історики скрупульозно вивчають деякі питання;
  6. Активна б-ба представників офіційної історіографії з марксизмом;
  7. Помітною стає тенденція до агностицизму;
  8. Частина істориків розглядають історію не як науку, а як мистецтво, вид художньої творчості, у дослідженнях багато субєєктивного4
  9. Немає загальної єдності на ідейній основі серед вчених. Віппер (1859-1954) «Кризис исторической науки» (1921 р.).

Слідом за неопозитивістами стверджує, що історична дійсність категорія суб’єктивна.

У цей період на Україні вперше виникають історичні школи (історична школа Грушевського, Київська школа документалістів Антоновича). Розвиваються спеціальні  історичні дисципліни.

24.04.2015; 17:00
просмотров: 894