конспект лекций, вопросы к экзамену

Укладення Ніццького договору 2001 р. Мета, предмет і зміст Ніццького договору.

В лютому 2000 р.була скликана нова конференція урядів держав - членів для підготовки наступної, ще більш радикальної реформи засновницьких документів Європейського Союзу.

Вона завершилася 11 грудня 2000 у французькому місті Ніцца, де на рівні глав держав / урядів країн Союзу був схвалений текст документа , що змінює Договір про Європейський Союзі і договори , що засновують всі три Європейські співтовариства.

Відповідний документ тому був названий Ніццьким договором (це офіційне найменування ) , хоча його підписання в остаточному вигляді відбулося 26 лютого 2001 в Брюсселі. вступив в силу Ніццький договір після ратифікації його всіма державами - членами 1 лютого 2003. Ніццький договір спрямований виключно на те , щоб змінити і доповнити установчі акти Союзу і співтовариств. Безпосередньо причина і мета Ніццького договору вказана в його преамбулі - «завершити розпочатий Амстердамським договором процес, який покликаний підготувати інститути Європейського Союзу до функціонуванню в розширеному Союзі». Лейтмотивом Ніццького договору стала підготовка самого Європейского Союзу до вступу нових 12 держав. На самій же Ніццькійконференції було позначено 13 держав - кандидатів. Усім технічним питанням майбутнього приєднання був присвячений Протокол про розширення , прийнятий разом із Договором.

Вступ нових держав - членів до Союзу потребував реформ не тільки від країн- кандидатів , а й від самого Європейського Союзу. Для цього, в першу чергу , була необхідна певна «Перебудова» механізму керівних органів Союзу в плані укріплення наднаціональних ( федеративних ) основ його устрої та діяльності .

Зажадав деяких змін і правовий статус самих наднаціональних інститутів . З цією метою Ніццьким договором був змінений порядок формування Комісії і була встановлена гранична чисельність її складу ( 26 осіб).

З урахуванням розширення були змінені квоти на заміщення місць в Європейському парламенті, Економічному і Соціальній комітеті,Комітеті регіонів. Піддався коррективам і розподіл квот при проведенні «зваженого» голосування в Раді .

Зміни торкнулися і граничної кількості депутатів . Замість нічим не виправданого числа 700, встановленого Амстердамським договором, Ніццький договір називає число 732 . Нова межа кількості депутатських місць складає суму квот держав - членів на заміщення місць у Європейському парламенті з урахуванням усіх 12 держав , які планують приєднатися в Протягом першої декади XXI століття.

Два існуючих до Ніццького договору «європейських» суда, і так перевантажені справами , навряд чи могли б справлятися з новим, великим колом справ, який, очевидно, буквально «звалиться » на них після приєднання країн Східної Європи , що ще не володіють стійкими правовими традиціями. Для уникнення цього Ніццький договір ввів третю ланку європейської судової системи - судові палати .

Демократизація законодавчого процесу також мала місце в положеннях Ніццького договору. Йдеться, зокрема, про подальше скорочення кількості допустимих випадків застосування державами - членами права вето на законопроекти та інші рішення. Воно помітно знижує ефективність функціонування Союзу вже зараз. Коли ж у Європейському Союзі буде 27 країн і більше , то збереження у кожного з його членів права вето може про паралізувати роботу всієї організації.

Отже , Ніццький договір 2001 став в переважному підготовкою Європейського Союзу до розширення , яке потягнуло за собою інституційну реформу Союзу, результатом якої стали нові правила побудови й функціонування механізму політичної влади на «європейському» рівні.

02.04.2015; 05:00
просмотров: 6341