конспект лекций, вопросы к экзамену

Культура середньовіччя

Термін «середньовіччя», введений в 1667 р. німець ¬ ким істориком Гірському, в класичній (християнської) схемою періодизації культурно-історичного процесу позначає епоху між давниною і новим часом. Не існує чітких хронологічних меж цієї епохи - різні думки в різних учених. Найпоширеніша версія: нижня межа - 5 вік (загибель Римської імперії), верхня межа породжує найбільше суперечок, але частіше - 15 століття, початок відродження. Суперечки про верхній межі йдуть, тому що епоха відродження в різних країнах почалася в різний час. Раніше всього в Італії - 13 століття вже Епоха передвідродження, дученто. Англія - ​​16 століття, Німеччина - 17 століття. У нас найбільша середня і умовна класифікація.

Приблизно кордону виглядають наступним чином:

IV-VI - перехід від античності до середніх століть (476 - імператора вбили, падіння Риму)

V - X / XI - розпад цивілізації, темні століття, раннє середньовіччя

XI-XIII - високе середньовіччя

> XIII - Відродження в Італії,> XV - скрізь

1.Зарожденіе і розвиток літератури середньовіччя визначається взаємодією трьох основних факторів: традицій народної творчості (трудові, обрядові пісні), культурних впливів античного світу (Вергілій, а потім і інші. Античність була необхідна, тому що часто була єдиним джерелом знань) і християнства (релігійні гімни, житія святих). Література ділиться на народну, клерикальну і феодально-лицарську. Пізніше з'являється міська. Духовенство мало перевагу - воно володіло єдиною мовою - латиною. Протягом усього раннього середньовіччя католицька церква висуває ідею теократії, тобто притязает на вище управління державою. Більшість наук розглядалися теж як елемент богослов'я.

Т.ч. епоха Середніх Століть формується під впливом християнства. Християнство виникає в 1 столітті і скоро витісняє язичництво. Нова віра має тотальний вплив на все духовне життя людей. Християнство займає монопольне становище, вся ціннісна шкала людини визначається релігією - всі сторони життя. Однак, незважаючи на те, що це культура християнська, заперечуючи язичницьке ставлення до світу, вона проте, зберегла основні досягнення античної культури.

• Середньовічна література носить релігійний характер, переважають твори, побудовані на біблійних міфах, присвячені Богу, житія святих, їх пишуть латиною. Світська література виступає не відображенням дійсності, а втіленням ідеальних уявлень про людину, типізацією її життя. Відбувається зміна моральних пріоритетів. В античності головне громадянська доблесть. В Епоху Середньовіччя - віра і вірність (станова вірність). Вірність феодалові. Васальна вірність своєму сюзерену. Основна риса - героїчний епос, лірика, романи. Поети створювали поеми про військові подвиги і діяння феодалів. У німецькій епічній поемі «Пісня про Нібелунгів» герой Зігфрід перемагає темні сили, ціною вели ¬ ких жертв світло тріумфував над мороком.

• Якщо в основі античного розуміння культури - визнання безособистісного абсолюту, яким виступав «божественний лад речей», то в середньовічній культурі простежується постійне прагнення до самовдосконалення і позбавлення від гріховності.

• Античний людина черпав свою впевненість у спогляданні космосу і природи. Тепер ліквідується визнання єдності природи і Бога, виявляється їх принципова відмінність, дуалізм Бога і світу. Для середньовічної людини було характерно уявлення про дуалізм і самого світу: земна (іманентна) і духовна (трансцендентна) частини. Земний світ - видимий. Духовний - небесний, горний. Будь-яка релігійна система будується на певній філософській базі. Християнство засноване на ідеалізмі, де стверджується, що первинний дух. Небесний світ - головний, вічний, незмінний.

• Культура свідомості та самосвідомості набуває книжковий характер; з'являється, усвідомлюється і культивується інтерес до книжкової вченості і начитаності як основного показника культури.

• Нове розуміння культури дозволило людині усвідомити свою унікальність: Бог створив людину, його безсмертну душу. Щастя не в пізнанні себе, а в пізнанні Бога.

1. два начала

• «романський початок» - традиції Західної Римської імперії Головними в культурній спадщині Рима є право, висока правова культура, наука, мистецтво, філософія; а також християнство, що було на заході Риму державною релігією імперії.

• «германський початок» - засвоєні варварами традиції римлян (франків, галлів, саксів, ютів, готів та ін)

2. Матеріальна основа: феодальні відносини:

• умовність власності на землю: соціально-політична ієрархія, сюзірентно-васальні відносини. Особисте й економічне підпорядкування селян, основні форми залежності - патронат і кріпосне право. Взаємні зобов'язання сеньйора і васала

• натуральне господарство → міська середовище, бюргерство, ремісниче цехове виробництво, торгівля, грошове господарство.

• матеріальне багатство необхідно, але значення його другорядне

• політичне панування дворянства, засноване на сполученні прав на землю з політичною владою. Соціальні відносини сеньйора і васала будувалися на основі договорів, сімейних зв'язків, особистої вірності, відданості і покровительства, що скріплюють «роздроблене» суспільство. Духівництво піклувалося про душу людини, дворянство (лицарство) займалося державними справами, народ трудився.

• Для другої станової групи - дворянства - характерні інші уявлення про людину та її місце у світі. Лицарський ідеал людини припускав знатність походження, хоробрість, турботу про славу, честі, прагнення до подвигів, шляхетність, вірність Богові, своєму сеньйорові, прекрасній дамі, слову, що, втім, стосувалося тільки відносин з «шляхетними» людьми, але не з народом.

• Традиціоналізм, ретроспективность. Чим древнє - тим достовірніше - от кредо зв'язку нового і старого в духовному житті. Новаторство вважали проявом гордині, відступ від архетипу розглядався як віддалення від істини. Звідси анонімність творів, обмеження свободи творчості рамками теологічно норми ¬ рованного світогляду, канонічність.

• Рефлексивність, психологічна самозаглибленість середньовічної духовної культури. Необхідно відзначити роль сповіді в духовному житті людини, очищення, щирості для її душевного порятунку.

• Особливим явищем була рицарська література, що оспівує дух війни, васального служіння, поклоніння прекрасній дамі. Трубадури говорили про пригоди, любов, перемоги, ці твори використовували живу розмовну мову. У французькій поемі XII в. «Пісня про Роланда» прославляються подвиги рицаря, шляхетного і відважного, що віддав життя за християнську віру і свого короля.

Згадуючи про службу ордена тамплієрів і їх відхід від загальноцерковної доктрини, Ватикан вирішив сформувати окремий орган, який повинен був наглядати над Європою. Таким чином з'явилася в середні століття свята інквізиція, у віданні якої були присутні виявлення і покарання інакодумців, що володіють надприродними здібностями: відьом, чаклунів та інших. Вона складалася з чернечих орденів, чиї способи дізнання були найефективнішими.

 

Середньовічна інквізіція. ЇЇ створення надовго занурила середньовічну Європу в кошмар і морок терору. Хто знає, як багато насправді «відьом» і «перевертнів» було знайдено і страчено за кілька століть її існування ... Святі отці мали повне право винести вердикт підозрюваному чаклуна і негайно привести його у виконання. Але в одному можна не сумніватися, що більшість постраждалих - це звичайнісінькі сільські знахарі, поплатившиеся за свою балакучість. Також в часи інквізиції загинула величезна кількість активних історичних діячів і просто відомих людей чий внесок в історію розвитку людства, науки і т.д. був Колосаль (Жанни Дарк, Джордано Бруно і багато інших).

 

Ті небагато, хто мав більш глибокими пізнаннями, створювали таємні спільноти, до яких інквізиторам добратися було не під силу. Як-ніби на знак помсти Ватикану, по всій Європі стали ходити масонство, сатанізм і інша єресь, з якою «вогнем і мечем» повинна була боротися свята інквізиція. Більше всіх від очищення постраждали Франція та Італія. Ці країни, на відміну від інших, як, наприклад, Англія більш люто дотримувалися церковних догматів і кидали всі сили на боротьбу за чистоту душі свого народу, що в підсумку призвело до знищення цілих сіл. Однак, масові страти відьом також нерідко траплялися і в інших країнах. Навіть на новому Новому Світі не виявилося порятунку від батьків-дізнавачів, оскільки їх батоги поширилися і на нього.

Згадуючи про службу ордена тамплієрів і їх відхід від загальноцерковної доктрини, Ватикан вирішив сформувати окремий орган, який повинен був наглядати над Європою. Таким чином з'явилася в середні століття свята інквізиція, у віданні якої були присутні виявлення і покарання інакодумців, що володіють надприродними здібностями: відьом, чаклунів та інших. Вона складалася з чернечих орденів, чиї способи дізнання були найефективнішими.

 

 

Середньовічна інквізіціяЕе створення надовго занурила середньовічну Європу в кошмар і морок терору. Хто знає, як багато насправді «відьом» і «перевертнів» було знайдено і страчено за кілька століть її існування ... Святі отці мали повне право винести вердикт підозрюваному чаклуна і негайно привести його у виконання. Але в одному можна не сумніватися, що більшість постраждалих - це звичайнісінькі сільські знахарі, поплатившиеся за свою балакучість. Також в часи інквізиції загинула величезна кількість активних історичних діячів і просто відомих людей чий внесок в історію розвитку людства, науки і т.д. був Колосаль (Жанни дАрк, Джордано Бруно і багато інших).

 

Ті небагато, хто мав більш глибокими пізнаннями, створювали таємні спільноти, до яких інквізиторам добратися було не під силу. Як-ніби на знак помсти Ватикану, по всій Європі стали ходити масонство, сатанізм і інша єресь, з якою «вогнем і мечем» повинна була боротися свята інквізиція. Більше всіх від очищення постраждали Франція та Італія. Ці країни, на відміну від інших, як, наприклад, Англія більш люто дотримувалися церковних догматів і кидали всі сили на боротьбу за чистоту душі свого народу, що в підсумку призвело до знищення цілих сіл. Однак, масові страти відьом також нерідко траплялися і в інших країнах. Навіть на новому Новому Світі не виявилося порятунку від батьків-дізнавачів, оскільки їх батоги поширилися і на нього.

 

 

інструменти тортур

 

вилка єретика

 

Являла собою двосторонню ФІЛКОМ з четиремя шипами, що впивалися в тіло. Вона щільно кріпилася шкіряним ременем до шиї злочинця. Цей різновид вилки використовувалася в судових розглядах за звинуваченням у єресі і чаклунстві.

 

Залізний башмак

 

Варіант «Іспанського чобота», але в цьому випадку кат працював ні з гомілкою, а зі стопою допитуваного. Цей черевик був забезпечений системою гвинтів. Занадто старанне застосування цього тортур інструменту зазвичай закінчувалося переломом кісток Передплесно, плесна і пальців.

 

Коленодробілка

 

Коленодробілка використовувалася для розбивання вщент суглобів, як колінних, так і ліктьових

 

Ведьмино крісло (крісло допиту)

 

Це пристрій широко застосовувалося не тільки в Середні віки, але і концтаборах ХХ століття, було влаштовано дуже просто - дерев'яне крісло або просто опора, чиє сидіння було утиканий гострими шипами. Людини прив'язували до цього крісла і він намагався утримувати себе на відстані від шипів на сидіння, поки у нього вистачало сил.

04.02.2015; 20:07
просмотров: 1800